O nas

Rada programowa

 • dr Rafał Szymański - Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Kamil Kuskowski - Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie
 • mgr Hanna Wysocka - Inkubator Kultury / Stowarzyszenie Media Dizajn
 • prof. dr hab. Władysław Janasz
 • prof. Achim Hack - Dziekan Wydziału Designu - University of Applied Science Wismar
 • prof. dr hab. Wojciech Downar - Uniwersytet Szczeciński
 • dr Magdalena Małachowska - Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz - Uniwersytet Szczeciński
 • dr Monika Tomczyk - Uniwersytet Szczeciński
 • dr Laima Garlitz - University of Applied Science Wismar
 • dr Hanna Soroka Potrzeba - Uniwersytet Szczeciński
 • dr Magdalena Ławicka - Uniwersytet Szczeciński

Komitet organizacyjny

 • Marta Ciesielska - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki
 • Paulina Chmielowska - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki
 • dr Magdalena Małachowska - Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz - Uniwersytet Szczeciński
 • dr Monika Tomczyk - Uniwersytet Szczeciński
 • Marta Wylegała - Szczeciński Inkubator Kultury
 • Hanna Wysocka - Szczeciński Inkubator Kultury
 • Anna Tyborczyk - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński
 • Zuzanna Urban - Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Kinga Łukasik - Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Adrianna Wesołowska - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński
 • Patrycja Zalewska - Stowarzyszenie Media Dizajn
 • Grzegorz Piaseczny - Stowarzyszenie Media Dizajn
 • Marta Szpatowicz - Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński
 • Maciej Piasecki - Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki w Szczecinie

Organizatorzy

 • organizator
 • organizator
 • organizator

Wydarzenie współfinansowane w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Decyzja o dofinansowaniu projektu nr RPZP.01.14.00-32-0001/17-00.

Partnerzy

 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner